• BROSHURA, POSTERA , ANUNCIME REVISTASH

    Dizenjo grafike

BROSHURA, POSTERA , ANUNCIME REVISTASH , DIZENJO-GRAFIKE

Dizenjo e veçantë

Faktorë të rëndësishëm janë: Cilësia dhe Dizenjoja e veçantë (unikale). Tipografia e duhur  (lexueshmëria, transparenca dhe ilustrim i mirë) dhe Dizenjoja grafike, ndihmojne për të arritur qëllimet tuaja të marketingut.

Identiteti i Kompanisë

Dizenjoja e identitetit te Kompanisë përfshin edhe Dizenjot e posterave, broshurave, pllakatave, katalogëve dhe anuncime revistash.

Dizenjo printuese

Ne jemi të gatshëm të ofrojmë shërbimet tona për dizenjim posterash, broshurash dhe materiale të tjera printuese për çdo lloj nevoje.

Aparat marketingu printues (Printeri)

 Të gjitha materialet  prezantuese printohen për një qëllim të veçantë, duke u përqëndruar tek mallrat që do të reklamohen dhe shërbimet që do të ofrohen. Qëllimi  kryesor është tërheqia e vëmendjes dhe rritja e numrit të konsumatorëve të mundshëm.