Dizenjim i paketimeve, banderolave, reklama dritaresh, POS, kuponave me vlerë

Dizenjim i reklamave (dritaresh), kuponave me vlerë, paketimeve, tabelave dhe POS

Dekorime (ngjitëse) dritaresh: Ne dizenjojmë dekorime marketingu të përdorshme në dyer prej xhami.

Dizenjimi i ekranit të Point of Sale (POS):  POS është një formë e specializuar e promovimit të shitjes e cila gjendet tek Kasa ose diku  në afërsi të saj. POS  ka si  qëllim  tërheqjen e vëmendjes së konsumatorëve tek produktet, të cilat mund të jenë produkte të reja, apo në ofertë speciale, ose përdoren edhe për të promovuar produkte  të veçanta shitjeje.
Dizenjimi i paktimeve: Në situaten e sotme  konkurruese  të biznesit, paketimin i produktit është po aq i rëndësishme sa vetë produkti. Përveç të qenit tërheqës, dizenjoja e paketimit  duhet të jetë praktike, e (ri) përdorshme dhe t’a bëjë konsumatorin të preferojë produktin tuaj përmbi atë të  konkurrentit tuaj .
Pra, duke krijuar një dizenjo të paketimit e cila  bie menjëhere në sy dhe që mund të riprodhohet për vite me rradhë , kjo është një sfidë e vërtetë. Tani më shumë se kurrë, çështja e dizenjos së  paketimit ka rëndësi përparësore .
Ne gjithashtu dizenjojmë ftesa, tabela, banderola dhe kupona me vlerë. Është  e rëndësishme që çdo element i dizenjos duhet të pasqyrojë karakteristikat e identitetit të Kompanise tuaj. (Skema , ngjyra,  shkrimi , stema etj)

2016 © Copyright - Artsolution - Kehr webdesign