• DIZENJO UNIKALE REKLAMASH dhe FLETËPALOSJESH

    Përshkruani biznesin tuaj me dizenjo-printimi unikale

DIZENJO-GRAFIKE BROSHURASH DHE POSTERASH

Një dizenjim mjeshtëror i reklamës ose posterit tuaj, luan rol të rëndësishëm në paraqitjen e produkteve apo shërbimeve të cilat  ju ofroni dhe si rezultat  tërheq vëmendjen e konsumatorëve tek aktiviteti juaj.
Cilësia e aparatit printues (marketing-tool) mund të rrisë bazën e klientelës tuaj dhe si rrjedhojë të ardhurat prej Biznesit.
Ne ju ndihmojmë me krijimin e dizenjos që keni ëndërruar, e cila përmbush nevojat tuaja duke i paraqitur ato në formatin e duhur.
Balanca midis elementeve grafike dhe informacionit është thelbësore.

Annamaria Derraj – Specialisti i sistemit IT dhe zhvillimit te Web-faqes

info@artsolution.hu

Skype: Artsolution Hu

Kontakt

info@artsolution.hu

06 20 565 7535

Zyra: 1174, Budapest, Jósika u. 17/a

Qendra: 1027, Budapest, Margit krt. 8-10

Shifrat e taksës: 23412172-2-41