Emblema Kompanie, Kartëvizita, Dizenjo Zarfash

Një nga elementët më të rëndësishëm në krijimin e identitetit të Kompanisë është Emblema e saj . Për klientët tanë në krijimin e këtij procesi ne ofrojmë mundësinë për të zgjedhur një sërë  Dizenjosh sipas preferencave të tyre. Mbas finalizimit të këtij procesi, hapi tjetër është  krijimi i  elementeve shtesë, ku përfshihen: kartëvizitat, zarfat etj. Imazhi i plotë përfshihet tek  Web-Faqja, e cila duhet të pasqyrojë stilin e identitetit të krijuar. Balancimi i këtyre elementeve është diçka thelbësore.

2016 © Copyright - Artsolution - Kehr webdesign